torsdag 15 september 2011

PK-def

PK-def / PK brist är en en sjukdom som upptäcktes av en slump av en uppfödare som skickade en svabb för PK-def och fick mindre roliga resultat :( Jag vet dock inte om denna uppfödare var den första men det var tack vare den uppfödaren som vi i Sverige blev uppmärksammad för problemet.

Nu har många uppfödare världen över börjat testa sina katter med både bra och dåliga resultat. Den enda uppdaterade listan på testade katter som jag känner till i dagsläget är langfords laberatorium i England. Dock testar alla inte sina katter där men man får en bra bild hur det ser ut med statistiken.

Vad är PK-def / PK-brist
Det är en brist på enzymet Pyruvatkinas som gör att de röda blodkropparna får kortare livslängd och följden blir en blodbrist (anemi). PK-brist är ärftligt. Bristen beror på en mutation på den gen som tillverkar pyruvatkinas. Mutationen ärvs recessivt. En katt med en normal och en muterad gen blir bärare av den muterade genen, men får inte själv blodbrist. Om en katt har dubbla muterade gener kommer den förr eller senare få symtom på blodbrist. En katt som har blodbrist uppvisar symtomen trötthet och bleka slemhinnor. Många katter klarar sig bra med sin blodbrist och kommer få en normal livslängd. Man kan behandla katt som har blodbrist med kortison.

Men andra ord: Det är är inget farligt att para en bärare med en katt som är fritestad då ingen av avkommorna kommer att utveckla sjukdomen. Det man ska undvika är att para 2 bärare med varandra eller att använda en positiv katt i aveln. Det är viktigt är att bara använda testade katter i aveln och på sikt kunna utrota sjukomen.

Här finns lite mer info på svenska för er som är intresserad:
http://www.abyklubben.com/file/pk.html
http://www.sverak.se/sverak/Om_SVERAK/PK.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar